Rurociągi przesyłowe, pomocnicze i akcesoria

 • Wykonywanie nowych,
 • kompleksowe naprawy,
 • modernizacje,
 • próby szczelności,
 • dostosowanie do wymogów dozorowych TDT rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bar i średnicy nominalnej większej niż DN 25, z włączeniem i pełnym serwisem wytwarzania rurociągów objętych dyrektywą 97/23/WE poniżej DN 25.
 • Pełna obsługa dotycząca akcesoriów i urządzeń związanych z rurociągami takich jak:

 • filtry,
 • separatory wody zasuwy ręczne,
 • ze sterowaniem  elektrycznym, pneumatycznym,
 • zawory bezpieczeństwa,
 • zawory zwrotne  i inne.


Budowa, przebudowa estakad pod rurociągi przesyłowe i pomocnicze.