Kontakt

Dane adresowe:

P.P.H. BUTRA Sp. z o.o.
81-736 Sopot, Wł. Łokietka 47 C
tel./fax: +48 58 551 74 06

NIP: 585 020 65 58 ● REGON: 008413500 ● KRS nr 0000021630
Wysokość kapitału zakładowego – 675.000,00 zł

Wyślij do nas e-mail

info@naprawydozorowe.pl

Dyrektor ds. Technicznych

J a r o s ł a w   H o s z a r d
Telefon: 602 783 488
E-mail: jarek.hoszard@butra.pl

Pełnomocnik zarządu ds. klientów kluczowych

P i o t r   K o s t r z e w a
Telefon: 600 239 492
E-mail: piotr.kostrzewa@butra.pl